درباب کربن دی اکسید

کربن دی اکسید یکی از عوامل آلودگی و گرمایش هواکره

درباب کربن دی اکسید:

این روزها کمتر از خواص واهمیت گاز کربن دی اکسید می شنویم. وهجمه عمومی برعلیه این گاز شکل گرفته است.مقالات علمی از آثار زیان بار این گاز مفیدمی نویسند.اینجانب  هرچند بطور ناقص و با زبانی الکن ، از این گاز دوست داشتنی دفاع می کنم.باشد که خوشش آید.

 

شنو درد دل از کربن دی اکسید

 

همون گاز کربنیک را که می گفتید

 

مرا امروزه گازی پست کردند

 

ز بد بارم هرآنچه هست کردند

 

به من گویند کم کن زحمت امروز

 

نبارد بارشی از رحمت امروز

 

برو گلخانه ات جایی دگر ساز

 

تو بشکن سقف و کن گلخانه ات باز

 

بگویم درد خود را با که امروز

 

که من آباد کردم باغ دیروز

 

غذاهایی که تو در سفره داری

 

ز من باشد، مرا در سخره داری؟

 

اگر من رخت بر بندم ز خانه

 

شود قطبی هوای بام و خانه

 

به هر جا آتشی در جنگل افتاد

 

بشد خاموش چون با من در افتاد

 

شدم در آب من گاز خوراکی

 

شدم سنگ آهک سیار خاکی

 

اگر امروز هستم من زیادی

 

ز ماشینت بود، کان هم تو دادی

 

برو خود را تو اصلاح کن نگو من

 

شدم گلخانه و گردیده دشمن

 

برای گل در گلخانه باز است

 

میان من و گل دیرینه راز است

 

تو یک فکری رضا بر خویش فرما

 

مزن برچسب بی رسمی تو بر ما

https://arvintebkala.ir/product/%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86-%d8%af%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%85%db%8c/

تدریس شیمی2محمدرضارفیع زاده فصلهای2و3

تدریس شیمی2محمدرضارفیع زاده فصلهای2و3

تدریس شیمی2محمدرضارفیع زاده فصلهای2و3

تدریس شیمی2 محمدرضارفیع زاده فصل1

شما هم میتوانید نظری در مورد این مقاله بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *