درباره ما

آروین طب کالا مفتخر است که با تکیه بر تخصص و تجربه خود، شناسایی و دسترسی شما را به انواع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی فراهم نماید.
کالای پزشکی خانگی، مصرفی، بیمارستانی،مطب، هتلینگ واورژانس. همچنین انواع تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی وآموزشی وکلیه موادشیمیایی موردنیاز صنایع و مراکز آموزشی را در اختیا رشما قرار می دهد.
آروین طب کالا خرسند است که توانسته است با استفاده از تجارب آموزشی خود پکیج های آماده برای انجام کلیه آزمایشات کتب درسی ابتدایی تا متوسطه را بصورت مجزا همراه با مشاوره جهت انجام آزمایشات در منزل در اختیار دانش آموزان قراردهد.