تجهیز آزمایشگاه

آروین طب در امور مشاوره،آموزش و تجهیز آزمایشگاههای صنعتی و مراکز آموزشی در خدمت شماست.

اطلاعات بیشتر تماس با : 09132515208