تدریس شیمی3 محمدرضارفیع زاده فصل های3و4

تدریس شیمی3 محمدرضارفیع زاده فصل های3و4

تدریس شیمی3 محمدرضارفیع زاده فصل های 3و4

لینک تدریس شیمی3 محمدرضارفیع زاده فصل های 3و4 دبیر دبیرستانهای استان یزد دراینجا قرارگرفته است.

این فیلمها از تدریس کامل کتاب بوده و رایگان است.ویدیوها در71 قسمت تهیه وبارگذاری شده است.تمام این فیلمها در دوران کرونا ضبط شده است.

در سال تحصیلی 1400-1399برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،دراغلب کشورها، کلاسهای درسی بصورت مجازی برگزارشد.

ویدیوهایی که آدرس آنها در ادامه این نوشته آمده است مربوط به  تدریس کتاب شیمی3 است. شیمی پایه دوازدهم درحین تدریس ضبط شده و برای استفاده دانش آموزان در آپارات بارگذاری شده است.

روش کار در تمامی ویدیوها،مشابه روشی است که یک دبیر درکلاس درس بصورت حضوری اجرا می کند.

در تمامی ویدیوها،مفاهیم درسی با سبکی آرام  ،همراه با حل تمرین های متن کتاب و تمرینهای پایان فصل ارائه شده است.

دراین ویدیوها مفاهیمی که مهم تر هستند،درحین تدریس، توسط دبیر چندباتکرارشده است تا تمامی دانش آموزان بتوانند آموزش لازم را دریافت کنند.

پاورپوینت هایی که درحین تدریس از آنها استفاده می شود ازکتابهای درسی شیمی دوازدهم تهیه شده است.

دراین پاورپوینت ها سعی شده است مفاهیم آموزشی با برش متن کتاب وعکسها ونمودارهای آن ارائه شود.

بدینوسیله دانش آموزان همراه با آموزش مفاهیم از مهمترین رسانه آموزشی که متن کتاب درسی است استفاده کنند.

روش نامگذاری ویدیوها:

راهنمایی:نام هر ویدیو و روش خواندن آن بصورت نمومه زیر است.

1.  rafizadeh.chem3.f3.s65-70.p1

شیمی3.فصل3.صفحات65تا70.قسمت اول

در ویدیوهای چند قسمتی،شماره هرقسمت درانتها،با پسوندpمشخص شده است.

https://arvintebkala.ir/product-category

https://arvintebkala.ir/product-category/product/medical-equipment/

تدریس شیمی2محمدرضارفیع زاده فصلهای2و3

تدریس شیمی2محمدرضارفیع زاده فصلهای2و3

تدریس شیمی2محمدرضارفیع زاده فصلهای2و3

تدریس شیمی2 محمدرضارفیع زاده فصل1

شما هم میتوانید نظری در مورد این مقاله بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *